Fulles. 2018

Collage I. 2019. Tècnica mixta. 28 x 30 cm

Fulles. 2018

Collage II. 2019. Tècnica mixta. 28 x 30 cm

Pin It on Pinterest

Share This